Community and Creations

Dear Community members, you can send your creations Via “Contact Us”. we will try to publish in this page as possible.      – ANHS Team
7/18/2015

तिमी

तिमी ……………. ,

त्यसलाई बुझ्ने कोशीश नगर।

सुन्दर सपना हरू सजाऊ,

त्यो संग उल्झन नखोज ।

समय संगै हींड,

त्यसको बीपरीत नबन ।

हृदय खुला राख, खुलेर श्वास लेऊ,

भित्र भित्रै नजल ।

मनको युद्ध विराम गर,

अनायास आफै संग नलड।

केही सवाल बिधातालाई देऊ,

सबैको जवाफ दिने कोशीश नगर।

जे जस्तो छौ रमाउ त्यसमा,

मृगतृष्णा संगै नबग ।

सुन्दर गोरेटोमा रमाउ,

गन्तव्यको हतार नगर ।

-by लक्ष्मण सापकोटा